vedení účetnictví a daňové evidence

Svěřit své účetnictví nebo daňovou evidenci do rukou někoho, kdo se oblastí zaobírá dlouhá léta a má vysokou kvalifikaci i bohaté zkušenosti znamená ušetřit čas i prostředky, které můžete lépe využít pro rozvoj svých podnikatelských vizí a cílů. V účetní kanceláři DATECH – PRO, s.r.o. známe všechna zákoutí i zapeklitosti oboru jako málokdo jiný, a to nejenom díky své praxi, ale i díky kurzům, které pro podnikatelskou veřejnost pořádáme. Vaše účetnictví nebo daňovou evidenci tak pro Vás budeme spravovat přehledně, s formální i věcnou správností a s naprostou pečlivostí a důsledností. Poradit si dokážeme i s neobvyklými a nečekanými situacemi.

Záleží na Vás, jakým způsobem se do vedení Vašeho účetnictví pustíme – jednou možností je navázat na účetnictví, které jste vedli doposud, začít ale můžeme i zcela od začátku. Budete-li to potřebovat, provedeme pro Vás také rekonstrukci Vašeho účetnictví.

Povinnost vést účetnictví máte, pokud jste právnickou osobou nebo fyzickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, daňovou evidenci naopak vedou všechny fyzické osoby, které mají příjmy z podnikání, ale zároveň nejsou účetní jednotkou. V rámci účetnictví pro Vás zpracujeme všechny Vámi dodané podklady, povedeme pro Vás účetní deník, hlavní knihu, pokladní knihu a knihu pohledávek a závazků, pravidelně pro Vás vypracujeme účetní závěrku nebo průběžné přehledy.